A 21 kutatóközpont egy budapesti székhelyű szellemi műhely, amely társadalomkutatással, közvélemény-kutatással, politikai elemzéssel és tanácsadással foglalkozik. Célja a magyar társadalom politikai tájékozottságának, nyitottságának, demokratikus gondolkodásának erősítése. Intézetünk elkötelezett Magyarország észak-atlanti orientációja, a teljesítményelvűség, az esélyteremtés és a részvételi demokrácia értékei mellett. Intézetünk olyan politikai és gazdasági szereplőkkel kíván együtt dolgozni, akik hasonló célokat tűztek ki maguk elé. Tevékenységünk középpontjában a szakmaiság áll: célunk objektív, adatgazdag, elfogultságoktól mentes, tudományos igényességű elemzések és anyagok készítése, javaslatok megfogalmazása.