Keszthelyi Aliz harmadéves alapszakos szociológus hallgató. Jelenleg Angliában, a University of Warwick-on végzi tanulmányait és emellett félállásban a 21 Kutatóközpont junior elemzője.  

Tudományos és személyes érdeklődésének is meghatározó része a társadalmi egyenlőtlenségek vizsgálata – ezen belül az oktatásszociológia, és a fogyasztói társadalom elmélete – illetve politika-, és társadalomelmélet alkalmazása a 21. század, valamint a globalizáció kihívásaira. Érdeklődik az iránt, hogy hogyan lehet magyar példákkal illusztrálni politika-elméleti fogalmakat, mint a populizmus, Orbán hibrid rezsimje kapcsán, vagy a neoliberalizmus, ezen belül a posztszocialista országok neoliberális gazdasági elvek szerint való átalakulásának hatásai politikai preferenciák alakulására. Szakdolgozatának témája a ’Magyar-zsidó emigránsok nemzeti identitás változásai az ételek tükrében – és ebben az izraeli nemzeti konyha kialakulásának politikai szerepe’. 

Egyetemén a szociológia hallgatók diák képviselője, fiatal kora óta számos ifjúsági szervezetben és közösségi kezdeményezésben tevékenykedett. Korábban a Medián Közvélemény-, és Piackutató Intézetnél kérdezőbiztosként vett részt több kutatásban, többek közt mélyinterjúkat készített egy, a magyarországi zsidóság helyzetéről készült átfogó tanulmányhoz, illetve az MTA elitkutatásához. 

Ami szabadidejében lázba hozza: minden, ami gasztronómia (a tökéletesen elkészített spárga leírhatatlan öröme), filmek, sorozatok, kirándulás és más szabadtéri mozgásformák.